FansBook
Читайте также:
1

Бистин чоок киживис, авазынын хайыралдыгдун оглу,...

Бистин чоок киживис, авазынын хайыралдыг
дун оглу, кырган-авазынын эргелиг уйнуу,
доргул-торелдеринин, хой санныг
дунмаларынын, биче сеткилдиг даайы, акызы,
угбаларынын, акыларынын, честелеринин,
чааваларынын, даайларынын ынак дунмазы,
чуржузу, чээни Хавакчык Аян Александрович,
снайпер (06.05.1982ч) торээн чуртту дээш, камгалакчы хулээлгезин кууседип,
тускайлаттынган шериг операциязынын
уезинде бодунун эрес-дидим чоруу-биле,
маадырлыы-биле амы-тынындан, аныяк
назынындан, чарлып чорутканын ханы
кажыыдал-биле, ырак чоок торелдеривиске,
эш-оорунге, чонунга дыннадып тур бис.
Ундурер хуну: май 17 2024 чылдын,
11.40 -15.40 ч.
Ундурер чери: Иштии-Хем сууру, ул. Чаа-
Харылзажыр телефону:
Авазы 8 900 160 68 97
Угбазы: 8 900 162 28 68

Бистин чоок киживис, авазынын хайыралдыгдун оглу,...
4

Бистиң эргим киживис, авазының хеймер оглу, дуңмавыс,...

Бистиң эргим киживис, авазының хеймер оглу, дуңмавыс, акывыс, ынак эжиниң чөлеңгиижи, оглунуң үлегерлиг ачазы, дөргүл-төрелиниң дузааргак, биче сеткилдиг, ажылгыр-кежээ, омак-хөглүг акы-дуңмазы, эш-өөрүнүң бүзүрелдиг эжи - Кончук Шораан Олегович (Дангына), 28.11.1991, 55-ки даг адыгжы шериг кезээнин дайынчызы, тускайлаттынган шериг операциязынга ада-чурттун камгалап, амыр-тайбың чуртталга дээш сөөлгү хүнүнге чедир демисежип, Авдеевка хоорайның чаны Совольёво суурга изиг тулчуушкун уезинде аныяк-чалыы назынында кады-төрээннеринден, чоок кижилеринден маадырлыы-биле кезээ мөңгеде 2024 чылдың апрель 28-те чарлып чорутканын ханы кажыыдал-биле ырак-чоок төрелдеривиске, эш-өөрүнге, чонувуска дыңнаттывыс.

Соолгу оруунче май 17-де, Булун-Терек суурнун Докпут Монгуш 16-1-ден 9 ш 40 ден 12 шак 40 аразында удээр.

Харыылзажыр номери: 89232695596 акызы Айдыс
89232647933 угбазы Алдын-кыс
89133450037 акызы Омак

Бистиң эргим киживис, авазының хеймер оглу, дуңмавыс,...
15

11-12 мая в Домодедово прошел открытый Чемпионат...

11-12 мая в Домодедово прошел открытый Чемпионат Европы по пауэрлифтингу

В нем принял участие можайский спортсмен Владимир Яковенко – мастер спорта по тяжелой атлетике. В своей категории – ветераны 40+ и весе до 110 кг - он стал первым, а в абсолютном зачете – занял 5 место. Владимир с юных лет увлекается тяжелой атлетикой. Еще в молодости наш ветеран спорта при весе в 70 кг поднимал до 170 кг!

11-12 мая в Домодедово прошел открытый Чемпионат...
11-12 мая в Домодедово прошел открытый Чемпионат...
Еще посты

Популярные теги:

Свежие комментарии:

Nez 5 дней назад к записи
И где?
Сергей 1 недель к записи
что за заведение? где можно найти?
Gggg 1 недель к записи
Gggg
Андрей 4 недель назад к записи
И где?
Александр 1 месяцев к записи
Немного по другому копыта расположены, но очень органично, состоит из двух частей,